Σε συνταξιοδοτικό... κενό χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

 

Η αμφισβήτηση από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), σχετικά με το αν ισχύουν και από 1/1/2022 τα μειωμένα όρια ηλικίας για την πρόωρη συνταξιοδότηση και οδήγησαν το υπουργείο Εργασίας να υποβάλει σχετικό ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ).

Το τελευταίο αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης των μειωμένων συντάξεων στο Δημόσιο.

Το θέμα αφορά μόνο τα ηλικιακά όρια των μειωμένων συντάξεων στο Δημόσιο και όχι τις περιπτώσεις πλήρων συντάξεων μητέρων ή πατέρων ανηλίκων κ.λπ.

Πιο συγκεκριμένα, αφορά τις γυναίκες με 25ετία το 2010, 2011 και 2012, που συνταξιοδοτούνταν αντίστοιχα στο 55ο, 56ο και 58ο έτος με μειωμένη σύνταξη (το 56ο και 58ο έτος ισχύει και για τους άνδρες με 25ετία το 2011 και 2012). Τα ηλικιακά αυτά όρια, με σχετική εγκύκλιο, είχαν διατηρηθεί και δεν είχαν μεταβληθεί με τις μεγάλες αυξήσεις των ηλικιακών ορίων που έγιναν τον Αύγουστο του 2015 (ν. 4336/2015), με την ψήφιση του τρίτου μνημονίου, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη συνδρομή της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Η αμφιβολία αυτή πρέπει να κλείσει, με σχετική νομοθέτηση από το υπουργείο Εργασίας, που πρέπει να έχει και αναδρομική ισχύ. Στη σχετική νομοθέτηση θα πρέπει σοβαρά να ληφθεί υπόψη το ότι οι συνταξιοδοτήσεις αυτές, προβλέπονταν με σχετική εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργείου, κάτι που λειτούργησε άνευ προβλημάτων για επτά έτη, αλλά και από τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Εργασίας, που ακόμα στα τέλη του 2021 είχε ανακοινώσει τη διατήρηση των ηλικιακών ορίων που ίσχυαν το 2021 και για το 2022, χωρίς να κάνει καμιά ειδική αναφορά.

Όσοι, δε, παραιτήθηκαν, το έπραξαν θεωρώντας ως δεδομένη τη δυνατότητα συνταξιοδότησής τους. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση στο θέμα είναι βέβαιο ότι θα παραβίαζε κατάφωρα την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος.

Μεγάλη ανασφάλεια σε πολλούς δημοσίους υπαλλήλους

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και αυτοί που είχαν το 2022 προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα προϊσχύοντα και δεν άσκησαν το σχετικό δικαίωμα, δεν θα πρέπει να τεθούν σε χειρότερη μοίρα από αυτούς που παραιτήθηκαν. Επομένως θα πρέπει να τους αναγνωρισθεί η αντίστοιχη δυνατότητα.


Σχόλια