Μπορεί να λειτουργήσει το ΚΕΠ Καισαριανής έξι μέρες την εβδομάδα και καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας;

 


Για να απαντήσουμε σ' το ερώτημα πρέπει να ανατρέξουμε στο παρελθόν και να δούμε τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), όπως είχαν συσταθεί από τον ιδρυτικό τους νόμο, να μελετήσουμε την εμπειρία που αποκτήθηκε και να λάβουμε υπόψη την πλημμυρίδα των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Στο ερώτημα, για τη σύσταση και λειτουργία του ΚΕΠ, ο τότε δήμαρχος Καισαριανής απεφάνθη ότι χρειάζονται οκτώ υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, το οποίο προέκυπτε από τις ανάγκες εξυπηρέτησης των κατοίκων της Καισαριανής και τις αρμοδιότητες που είχαν τότε.

Δεν είναι τυχαίο ότι και οι πρότυποι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), που συντάχθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ), του ΥΠΕΣ, για αστικούς δήμους αντίστοιχου επιπέδου με το δήμο Καισαριανής, προέβλεπαν τη σύσταση οργανικών μονάδων, επιπέδου διεύθυνσης και με τη δημιουργία τμημάτων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Εσωτερικής Ανταπόκρισης.

Από τότε «έτρεξε πολύ νερό στ’ αυλάκι». Το ΚΕΠ Καισαριανής, από τη θέση που βρίσκεται, εξυπηρετεί την Καισαριανή, το Παγκράτι (όπου δεν υπάρχει ΚΕΠ του Δ. Αθηναίων) και περιοχές των δήμων Βύρωνα και Ζωγράφου, που γειτνιάζουν με την Καισαριανή και είναι πιο εύκολη η εξυπηρέτησή τους απ’ αυτό. Επίσης, από τότε, προστέθηκαν πολλαπλάσιες αρμοδιότητες, ενώ παράλληλα μειώθηκε και το προσωπικό του, με αποτέλεσμα σήμερα να υπηρετεί, σε θέσεις Εξυπηρέτησης Πολιτών, Διεκπεραίωσης Υποθέσεων και Εσωτερικής Ανταπόκρισης, περίπου το μισό από το αρχικό.

Είναι φανερό λοιπόν ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες και με το προσωπικό που διαθέτει δεν μπορεί το ΚΕΠ να λειτουργήσει από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ούτε το Σάββατο από τις 8πμ έως τις 2μμ.

Επιτακτική ανάγκη  είναι η ενίσχυσή του με τουλάχιστον τέσσερα ακόμη άτομα (όσες είναι και οι κενές οργανικές θέσεις), που θα διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, για να ανταποκριθούν στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις του. Η αρχική εγκύκλιος, η οποία είναι σε ισχύ, από την ίδρυση της πλειοψηφίας των ΚΕΠ  το 2002, αναφέρει ότι με τρία (3) άτομα, τα ΚΕΠ, πρέπει να λειτουργούν  με πλήρες ωράριο. Μετά από 20 και πλέον έτη λειτουργίας τους και με τις ολοένα και αυξανόμενες διαδικασίες που η Κεντρική Διοίκηση αλόγιστα αναθέτει στα ΚΕΠ, είναι ανεφάρμοστη και εκτός πραγματικότητας,  γιατί δεν μπορούν να εξομοιωθούν οι ανάγκες ενός ΚΕΠ, αστικού δήμου, που εξυπηρετεί μια ευρύτερη περιοχή, με τις ανάγκες ενός μικρού δήμου ή μιας κοινότητας. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ΚΕΠ Καισαριανής χρειάζεται άμεσα ενίσχυση, γιατί πλέον δεν μπορεί να προσφέρει τις ποιοτικές υπηρεσίες, που από το 2004 προσφέρει στους πολίτες της Καισαριανής και των γειτονικών Δήμων, ούτε μπορεί να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στους υπαλλήλους του. 

Η δημοτική αρχή Καισαριανής προς τα εκεί πρέπει να στρέψει την προσοχή της και να διεκδικήσει την πρόσληψη μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων λειτουργίας του ΚΕΠ.


Σχόλια